• dr Vesna Tripković – Samardžić : cetvrtak 15:00-16:00
  • dr Tamara Jovović : ponedeljak 10:00-11:00
  • Mr Jelena Simunović Poluga : srijeda 11:30-12:30
  • doc. dr Jelena Otašević : ponedeljak 10:00-11:00
  • doc.dr Olena Lilova: cetvrtak 12:30-13:30
  • Lektor Milena Dragutinović : utorak: 14:30-15:30
  • mr Nada Petković: petak 15:00-16:00
  • dr Lejla Zejnilović : četvrtak od 13:00-14:00
  • dr Dragana Čurović: ponedeljak 14:30-15:30
  • dr Žana Knežević : utorak: 13:00-14:00

 

 

 

 

NA VRH