MASTER akademske studije (120 ECTS)

Studijski program: Engleski jezik i književnost - MODUL Engleski jezik u nastavi

 

I GODINA
I SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VII (deskriptivna gramatika I) 7
Semantika engleksog jezika 4
Sociolingvistika 4
Savremena američka drama 5
Metodika nastave engleksog jezika 5
Pedagogija i didaktika 5
II SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VIII (deskriptivna gramatika II) 7
Analiza diskursa i pragmatika 6
Pedagoška psihologija 5
Stvaralaštvo Šekspira 6
Savremeni pristupi izučavanju jezika 6

 

II GODINA
III SEMESTAR
Predmet ECTS
Metodologija izrade naučnog rada 6
Američki postmoderni roman 5
Razvojna pshihologija 5
Nastavna praksa 6

Izborni predmet:

  • Pregled književnih teorija
  • Savremena kanadska književnost
  • Naučna fantastika
  • Učenje jezika pomoću tehnologija
  • Drama u nastavi
  • Afroamerička ženska književnost
4
IV SEMESTAR
Predmet ECTS
Master rad 30

 

NA VRH