Struktura studija

 

Novi studijski plan i program Fakulteta za strane jezike (FSJ) zasniva se na modernim svjetskim modelima, tj. načelima Bolonjske deklaracije i ECTS bodovnom sistemu koji omogućava konkurentnost, bolju mobilnost studenata i nastavnog osoblja, i pospješuje brže, lakše i ravnopravnije uklapanje stručnjaka koje edukujemo u zajedničko evropsko tržište obrazovanja i rada. Sistem studija bitno smanjuje starosnu granicu sticanja doktorata nauka, za najnaprednije i najbolje studente, čime će ostvariti znatan podstrek razvoja nauke i visokog obrazovanja na našim prostorima.

 

Načelo Bolonjske deklaracije, između ostalog, znači da je njegova struktura uobličena kao troslojni model 3+2+3, odnosno:

  • osnovne studije, 3 godine
  • specijalističke studije, 1 godina
  • magistarske studije, 2 godine
  • doktorske studije, 3 godine

 

Svi nastavni sadržaji bodovani su ECTS kreditima i to da na načelu da tokom jednog semestra student mora minimalno prikupiti 30 ECTS bodova, odnosno minimalno 60 ECTS bodova po godini.

NA VRH