Dekanka: prof. dr Olena Lilova

Rukovodilac postdiplomskih studija: prof. dr Smiljka Stojanović

Prodekanka: doc. dr Tamara Jovović

Sekretarka fakulteta: Ivana Mijatović

 

 

 

 

NA VRH