Dekan: prof. dr Janko Radulović

Rukovodilac postdiplomskih studija: prof. dr Smiljka Stojanović

Prodekan: dr Tamara Jovović

Sekretar fakulteta: Vesna Mijatović

NA VRH