Dekan: prof. dr Olena Lilova

Rukovodilac postdiplomskih studija: prof. dr Smiljka Stojanović

Prodekan: Doc. dr Tamara Jovović

Sekretar fakulteta: Ivana Mijatović

 

 

 

 

NA VRH