Poštovane kolege i koleginice,

Dobrodošli na Fakultet za strane jezike Univerziteta "Mediteran" Podgorica. Upisujući akreditovane akademske osnovne studije jezika na Fakultetu za strane jezike, steći ćete rijetku šansu za kvalitetno studiranje poslovnog engleskog jezika. U tome će vam pomagati nastavnici i saradnici ovog fakulteta, a povremeno će u nastavnom procesu participirati strani eksperti. Za očekivati je da u veoma radnoj atmosferi, atmosferi kolegijalne saradnje i uvažavanje, postignete izvanredne rezultate na osnovnim i specijalističkim studijama. Najuporniji će moći da steknu i doktorat nauka!

Naša je velika obaveza da opravdamo vaše povjerenje i Fakultet ispuni svoju misiju.

Rad i organizacija rada na Fakultetu zasnovani su na principa Bolonjske deklaracije. Usvajanjem propisanih standarda u studiranju, omogućen je Evropski sistem transfera kredita. Time je otvorena šansa za mobilnost studenata na srodnim fakultetima u okruženju ili širom Evrope. Intelektualna znatiželja vas, kroz međuuniverzitetsku saradnju, može odvesti na neki od prestižnih evropskih univerziteta!

Sticanje diplome stručnjaka za poslovni engleski jezik vi ćete se uključiti u radni proces u Crnoj Gori! Ali, kao obrazovani mladi ljudi, postajete intelektualno ravnopravni sa ostalim mladim ljudima Evrope i dobijate šansu da budete dio evropskog radnog i obrazovnog prostora na kome ćete se osjećati ravnopravno i udobno. Svojim znanjem ćete naročito doprinijeti širenju jezičke kulture u Crnoj Gori!

Dobrodošli na Fakultet za strane jezike!

Dekan,

Prof. dr Janko Radulović

NA VRH