Osnovne akademske studije (180 ECTS )

Studijski program: Engleski jezik i književnost

 

I GODINA 
I SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik I 7
Britanska književnost I - srednji vijek i renesansa 6
Fonetika i fonologija engleskog jezika 6
Drugi strani jezik I 4
Maternji jezik I 4
Informatika 3
II SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik II 7
Anglofona kultura I 5
Morfologija engleskog jezika 5
Drugi strani jezik II 4
Maternji jezik II 4
Britanska književnost II - klasicizam, prosvetiteljstvo, romantizam 5

 

II GODINA 
III SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik III 7
Američka književnost I 5
Sintaksa engleskog jezika 5
Pisano prevođenje stručnih tekstova 4
Anglofona kultura II 5
Drugi strani jezik III 4
IV SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik IV 7
Jezik struke 6
Američka književnost II 5
Drugi strani jezik IV 4
Britanska književnost III - Viktorijansko doba i modernizam 5
Interpretacija književnog teksta 3

 

III GODINA

MODUL POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

V SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik V 7
Poslovni engleski jezik I i poslovne vještine 6
Konsekutivno prevođenje 5
Kultura poslovnog komuniciranja 5
Akademsko pisanje 4

Izborni predmet (bira se jedan od ponuđenih):

 • Engleski jezik u marketingu
 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku I
 • Kopirajting
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovni drugi strani jezik I
3
VI SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VI 7
Poslovni engleski jezik II i poslovne vještine 6
Simultano prevođenje i prevodilačka praksa 5
Odnosi s javnošću 4
Diplomski rad 5

Izborni predmet (bira se jedan od ponuđenih):

 • Prevod književnog teksta
 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku II
 • Mediji i komunikacije
 • Osnovi prava
 • Poslovni drugi strani jezik II
 • Međunarodna turistička tržišta

3

 

III GODINA

MODUL ENGLESKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I CIVILIZACIJA

V SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik V 7
Primijenjena lingvistika i metodika nastave engleskog jezika 5
Britanska književnost i pozorište 3
Savremena američka književnost 5
Istorija moderne i savremene umjetnosti 3
Akademsko pisanje 4

Izborni predmet (bira se jedan od ponuđenih):

 • Engleski kao lingua franka
 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku I
 • Kopirajting
 • Bajron u Evropi
 3
VI SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VI 7
Anglofona književnost i film 5
Angloamerička kratka priča 5
Savremena britanska književnost 5
Diplomski rad 5

Izborni predmet (bira se jedan od ponuđenih):

 • Mediji i komunikacije
 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku II
 • Gotski žanr u engleskoj književnosti
 • Međunarodna turistička tržišta
3

 

Pitajte nas

NA VRH