MASTER akademske studije (120 ECTS)

Studijski program: Engleski jezik i književnost - MODUL Poslovni engleski jezik

 

I GODINA
I SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VII (deskriptivna gramatika I) 7
Semantika engleksog jezika 4
Sociolingvistika 4
Komunikologija 4
Engleski jezik za posebne svrhe I 6
Teorije i tehnike prevođenja 6
II SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VIII (deskriptivna gramatika II) 7
Analiza diskursa i pragmatika 6
Informacione tehnologije i prevođenje 6
Engleski jezik za posebne svrhe II 6
Korpusna lingvistika 5

 

II GODINA
III SEMESTAR
Predmet ECTS
Metodologija izrade naučnog rada 6
Engleski kao lingua franka 6
Uvod u kontrastivnu lingvistiku 4
Javni nastup na engleskom jeziku 6

Izborni predmet:

  • Preduzetništvo i upravljanje projektima EU
  • Digitalna kultura
  • Menadžment u kulturi
  • Digitalni marketing
  • Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu
4
IV SEMESTAR
Predmet ECTS
Master rad 30

 

NA VRH