Magistarski rad kandidatkinje Edite Softić, na temu "TEMA OBRAZOVANJA U KOMEDIJAMA VILIJAMA ŠEKSPIRA" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 30.03.2022. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta.

Pitajte nas

NA VRH