Magistarski rad kandidatkinje Dijane Dulović, na temu "IRONIJA I APSURD U DJELIMA POKOJNI OTAC I SNEŽANA DONALDA BARTELMIJA" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 28.01.2022. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli i web sajtu Fakulteta.

Pitajte nas

NA VRH