Međunarodni naučni skup sa temom “Strani jezici struke: trendovi i perspektive” održan je od 17. do 18. septembra u Budvi. Skup je bio izuzetno uspješan i okupio je preko 100 istraživača na polju primijenjene lingvistike i nastave stranih jezika struke sa brojnih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda, Kine i drugih zemalja. Činjenica da je ova tema u kratkom vremenskom roku uspjela da okupi veliki broj naučnika i praktičara svjedoči o njenoj aktuelnosti kao i značaju koji strani jezici struke imaju na rast, održivost i konkurentnost ekonomije, mogućnost zaposlenja i konkurentnost na tržištu rada kao i internacionalizaciju akademskih studija i stručno usavršavanje, na šta nedvosmisleno ukazuje više sveobuhvatnih studija i preporuka Evropske komisije državama članicama.

Skup je bio prilika i da se predstavi studija koja je sprovedena u Crnoj Gori a koja je ispitala potrebe i gledište studenata sa tri univerziteta, akademskog i neakademskog kadra, kao i poslodavaca na tržištu rada po pitanju stranih jezika struke. U posebnoj sesiji, preliminarno je predstavljeno i deset novih udžbenika engleskog jezika pravne, građevinske, prirodno-matematičke, elektrotehničke, filološke struke, kao i engleskog za vizuelne umjetnosti, diplomatiju i političke nauke, turizam i ugostiteljstvo. Od ostalih stranih jezika predstavljen je novi udžbenik italijanskog jezika za poslenike u turizmu. Autori udžbenika su profesori sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, a recenzenti su bili ekperti sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije.

Međunarodni skup održan je u okviru Erasmus+ programa ReFLAME koji je finansiran od strane Evropske komisije a čiji je cilj reforma nastavnih planova i programa stranih jezika struke na univerzitetima u Crnoj Gori u cilju boljeg usklađivanja sa potrebama tržišta rada i međunarodnih mobilnosti studenata i zaposlenih. Projektom ReFLAME koordinira Filološki fakultet a sprovodi se kroz saradnju sa nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Unverzitet Mediteran) kao i partnerskim institucijama iz Evropske Unije (Univerzitet za strance u Peruđi, Univerzitet u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu).

 

 

Pitajte nas

NA VRH