Magistarski rad Gorana Drobnjaka, studenta magistarskih studija na Fakultetu za strane jezike, pod nazivom: "MOTIVACIONE STRATEGIJE U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA” izložen u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 26.08.2021. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu za strane jezike, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Pitajte nas

NA VRH