Magistarski rad Jelene Poznanović, studenta magistarskih studija na Fakultetu za strane jezike, pod nazivom: "KARAKTERISTIKE GOTIKE U KNJIŽEVNIM LIKOVIMA ROMANTIZMA I VIKTORIJANSKOG DOBA ("FRANKENŠTAJN” MERI ŠELI I "SLIKA DORIJANA GREJA” OSKARA VAJLDA)” izložen u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 10.11.2020. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu za strane jezike, u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Pitajte nas

NA VRH