Kandidat Katarina Radulović braniće magistarski rad na temu “Narušavanje moralnih normi u romanu Tomasa Hardija "Tesa iz porodice D'Urbervilovih"”, dana 5. novembra 2020. sa početkom u 12:30h (sala za sastanke Univerziteta Mediteran) pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Smiljka Stojanović, predsjednik;
  2. Prof. dr Olena Lilova, mentor;
  3. Doc. dr Tamara Jovović, član.

Pitajte nas

NA VRH