Druga u nizu obuka koje se organizuju u okviru Erasmus+ projekta ReFlame za nastavnike stranih jezika tri univerziteta u Crnoj Gori uspješno je završena. Seminar je realizovan realizovan u saradnji sa evropskim i nacionalnim partnerima na projektu: Univerzitetom za strance u Peruđi, Sveučilištem u Zagrebu, Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran. Projektom koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore. Obuka je nosila naslov From foreign language teaching methodology to syllabus design, a vodile su je instruktorke sa evropskih partnerskih univerziteta, Borbala Samu (Univerzitet za strance u Peruđi), Ana Matijević i Petra Barbarić (Sveučilište u Zagrebu). Cilj obuke bio je predstavljanje savremenih dometa u nastavi stranog jezika struke, upoznavanje sa principima uspješnog kreiranja i osmišljavanja nastavnih planova, ciljeva i ishoda učenja, te nastavnih jedinica.

Seminar je realizovan onlajn, uz pomoć aplikacije Zoom i platforme Moodle. Sertifikati će biti uručeni 31 nastavniku stranih jezika sa tri crnogorska univerziteta. Naredne tri obuke biće posvećene upotrebi savremenih tehnologija u nastavi stranog jezika struke, provjerama znanja stranih jezika sa ciljem izdavanja sertifikata, te metodama nastave
stranog jezika studentima sa oštećenjima vida i sluha. O terminu naredne obuke nastavnici biće blagovremeno obaviješteni.

Više informacija o projektu i obukama koje se u okviru njega realizuju može se naći na vebstranici projekta (https://www.reflame.ucg.ac.me).

Pitajte nas

NA VRH