Prva u nizu veoma korisnih obuka namijenjenih predavačima stranih jezika (struke) na crnogorskim univerzitetima uspješno je započela. Riječ je o kursu: From texts to handouts and textbooks: Developing teaching materials for LSP, koji se održava u periodu od 29. juna do 21. jula. (Ne)prilike uzrokovane pandemijom korona virusa nijesu spriječile tim projekta ReFlame, kojim koordinira Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, da, zajedno sa svojim evropskim partnerima, Institutom za primijenjenu lingvistiku Univerziteta u Varšavi i Univerzitetom za strance u Peruđi i sa svojim nacionalnim partnerima Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, organizuje planiranu obuku u projektom predviđeno vrijeme.

U naredne tri sedmice, uz pomoć sada već svima dobro poznatih alatki IT tehnologije  ̶  Zoom, Microsoft Teams, kao i Moodle platforme Filološkog fakulteta Crne Gore, ukupno trideset šest predavača stranih jezika sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, svakodnevno će uživo učestvovati u obuci koja ima za cilj da ih uputi u upotrebu alata korpusne lingvistike u analizi autentičnih tekstova, a u svrhu pripreme nastavnih materijala i udžbenika namijenjenih nastavi stranih jezika struke na našim univerzitetima; prepoznavanje problema vezanih za autorska prava prilikom upotrebe autentičnih tekstova u kreiranju udžbenika i nastavnih materijala; analizu i procjenu nastavnih sredstava i nastavnih programa; izbor autentičnih tekstova u odnosu na potrebe i nivo kompetencije učenika; kreiranje vježbi i aktivnosti zasnovanih na autentičnim tekstovima, te pripremu nastavnog materijala za posebnu stručnu oblast. Obuku vode profesorice Borbala Samu (Univerzitet za strance u Peruđi), Elżbieta Gajek i Agnieszka Leńko Szymańska (Univerzitet u Varšavi), koje preporučuje veliko iskustvo u oblasti metodike nastave stranih jezika (struke), kao i u upotrebi dostignuća korpusne lingvistike u glotodidaktičke svrhe.

Prvi dan koji je za nama obećava narednih dvadeset intenzivnih i jako korisnih i produktivnih dana obuke, koja će prije svega svojim sadržajem, ali i svojim interaktivnim pristupom na najbolji način doprinijeti osavremenjavanju i unaprjeđenju nastave stranih jezika struke na crnogorskim univerzitetima, kao i što boljem ostvarivanju konkretnih
proizvoda ReFlame projekta: devet udžbenika stranih jezika za različite struke prilagođenih potrebama crnogorskog tržišta, čija je realizacija predviđena za kraj druge projektne godine.

 

Pitajte nas

NA VRH