Magistarski rad kandidata Marije Božović izložen je u biblioteci Fakulteta/kancelarija sekretara fakulteta, od 22.01.2018. godine.

Tema: ULOGA RIJEČI, MUZIKE I MAŠTE U USVAJANJU STRANOG JEZIKA”

Mentor: doc. dr Dragica Žugić,

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Pitajte nas

NA VRH