Magistarski rad kandidata Gojka Ostojića izložen je u biblioteci Fakulteta/kancelarija sekretara, od 22.01.2018. godine.

Tema: UTICAJ SOCIOKULTURNIH PARAMETARA NA NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA U MEĐUNARODNOJ ŠKOLI”

Mentor: doc. dr Dragica Žugić,

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Pitajte nas

NA VRH