Eurydice je objavio novu publikaciju Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: akademsko osoblje - 2017 u kojoj je fokus na kvalifikacije akademskog osoblja, uslove zapošljavanja, uslove rada, uticaj eksternog obezbjeđenja kvaliteta, kao i nacionalnu strategiju internacionalizacije.

U publikacji su dati nacionalni dijagrami koji nam pružaju jasnu sliku ključnih karakteristika kategorija akademskog osoblja. Publikacija se, uglavnom, bazira na kvalitativnim podacima koje je prikupila Eurydice mreža, pokrivajući sisteme visokog obrazovanja u 35 zemalja. Prikupljanje podataka bilo je fokusirano na akademsko osoblje koje je, prvenstveno, odgovorno za nastavu i / ili istraživanje. Za izradu publikacije korišćeni su kvantitativni podaci Eurostata i Evropskog registra visokog obrazovanja (European Education Tertiary Register), kao i informacije prikupljene iz anketa koje su posebno pripremljene za ovaj izveštaj, a bile su namijenjene akademskom osoblju sindikata i agencija za obezbjeđenje kvaliteta.

Publikacija je dostupna na web adresi

 

Pitajte nas

NA VRH