Predstavnici Univerziteta “Mediteran” Podgorica imali su priliku da u periodu od 6. do 10. maja borave na Univerzitetu Leon, u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, i učestvuju u Međunarodnoj nedjelji, organizovanoj za profesore i administrativno osoblje univerziteta, iz zemalja članica Evropske unije i Zapadnog Balkana. Program Međunarodne nedelje je počeo posjetom Centru za strane jezike, a potom su uslijedili sastanci i seminari tokom kojih je istaknut značaj internacionalizacije i Erasmus+ programa mobilnosti, u kojima učestvuju studenti, profesori i administrativno osoblje. Posebna pažnja je posvećena predstavljanju kombinovanih programa razmjene (Blended Mobility), razmjeni iskustava u vezi sa programima mobilnosti i razmatranju novih oblika saradnje među univerzitetima.

Posjeta Univerzitetu Leon je bila i prilika da se kolege upoznaju sa različitim aspektima organizacije studijskih programa, ovog španskog univerziteta, i kroz veoma sadržajan program posjete daju doprinos diskusiji o mogućnostima i ograničenjima koje pružaju programi internacionalizacije visokog obrazovanja. Osim navedenog, predstavnici Univerziteta “Mediteran” Podgorica su prisustvovali manifestaciji organizovanoj povodom obilježavanja Dana Evrope, i ujedno su imali priliku da se, tokom svog boravka u Leonu, upoznaju sa bogatim kulturno-istorijskim obilježjima grada.

Delegaciju Univerziteta “Mediteran” Podgorica činili su: prof. dr Milica Delibašić, prof. mr Danijela Darmanović Mahmutović, prof. mr Nikola Simanić, doc. dr Lejla Zejnilović, generalna sekretarka Univerziteta, Marina Peruško i Dijana Mitrović, sekretarka fakulteta. Posjeta Univerzitetu Leon je takođe bila prilika da mr Nikola Simanić, multimedijalni umjetnik i profesor Fakulteta vizuelnih umjetnosti, predstavi svoj muzički projekat naslovljen “Nova logika”.

NA VRH