Fakultet za strane jezike je u utorak imao zadovoljstvo da ugosti profesorice sa Univerziteta "Sv. Kliment Ohridski" iz Bitolja u sklopu programa vanmrežnih mobilnosti CEEPUS III - freemover.

U svom predavanju posvećenom prevodjenju književnih tekstova pod nazivom "Literary translation: challenges and solutions" prof. dr Silvana Kolevska Neskovska je, kroz interaktivnu diskusiju sa studentima, govorila o izazovima sa kojima se susrijeću prevodioci književnih tekstova, ali i prevodilačkim postupcima kojima se pomenuti izazovi prevazilaze u cilju postizanja idiomatičnosti prevoda.

Prof. dr Silvana Kolevska Neskovaska je predstavila i svoja iskustva u realizaciji projekata iz oblasti prevodjenja u kojima su učestvovali studenti Odsjeka za anglistiku na Pedagoškom Fakultetu u Bitolju.

Prof. dr Silvana Kolevska Neskovska je održala i predavanje na temu "Sexist language in public discourse" koje je studentima pružilo uvid u implicitne i eksplicitne forme mizogenog jezika, motivaciju za upotrebu takvih formi i načine na koji se može prepoznati mizogini govor mržnje. U toku predavanja, posebna pažnja je bila posvećena analizi mizogenog jezika kroz prizmu političkog i javnog diskursa.

Predavanje prof. dr Lele Andreevske Ivanovske - "Critical thinking and creativity" imalo za cilj da studente upozna sa tehnikama razvijanja kritičkog mišljenja i kreativnosti. Kroz interaktivnu diskuju studenti su imali priliku da izraze svoje stavove na pomenutu temu i analiziraju sopstvena iskustva u vezi sa razvijanjem kreativnosti i kritičkog mišljenja.

NA VRH