Dr Maria Elena Jaime de Pablos, profesorica na Univerzitetu u Almeriji, održala je predavanje studentima Fakulteta za strane jezike na temu “Trauma and resilience in Alice Walker’s The Color purple”

Prof. De Pablos je u veoma interesantnom predavanju govorila o mogućnostima pomirenja i opraštanja nakon preživljene traume na primjeru romana “Boja purpura”. Upoređujući istoimeni Spilbergov film i Pulicerom nagrađenu knjigu, de Pablos je na zanimljiv način predstavila studentima američki klasik o borbi zlostavljanih i neobrazovanih Afroamerikanki početkom XX vijeka da pronađu samopouzdanje i svoj glas u represivnom društvu.

NA VRH