Na zahtjev studentskog parlamenta Univerziteta Mediteran, Senat Univerziteta Mediteran odobrava održavanje vanrednog popravnog ispitnog "martovskog" roka.

Martovski rok organizovaće se za studente I, II, III godine studija kao i za studente specijalističkih studija. U martovskom roku studenti mogu polagati tri ispita iz zimskog semestra tekuće studijske godine, po sopstvenom izboru, pod uslovom da su odslušali nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Prijava ispita za martovski rok vršiće sei 1. i 2. marta 2023. godine, student je dužan da uplati 50€ po ispitu.

Ispiti će se održati u periodu od 6. do 10. marta 2023. godine, a rasporedi ispita će biti istaknuti najkasnije do 3. marta 2023. godine na oglasnim tablama i web sajtovima fakulteta

NA VRH