Specijalističke akademske studije(60 ECTS)

Studijski program: Engleski jezik i književnost nastavničkog smjera

 

I SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VII (deskriptivna gramatika I)     6
Savremena britanska književnost     4
Metodika nastave engleskog jezika     5
Pedagogija s didaktikom      3
Semantika engleskog jezika     4
Nastavna praksa     5

Izborni predmet::

  • Kultura govora
  • Drama
  • Odnosi s javnošću
  • Idiomatika i stilistika maternjeg jezika
    3
II SEMESTAR
Predmet ECTS
Savremeni engleski jezik VIII (deskriptivna gramatika II)     6
Savremena američka književnost     4
Pedagoška psihologija     3

Izborni predmet:

  • Kultura komunikacije u školi
  • Uvod u kontrastivnu lingvistiku
  • Integrisane marketinške komunikacije
  • Analiza diskursa
    4
Specijalistički rad   13
NA VRH